Liikmetele / Liikmeks saamine

VÕRUMAA VAEGKUULJATE ÜHING (VVKÜ) – KELLELE JA MILLEKS?

Ühingu eesmärk on koondada eelkõige Võrumaa kuulmisprobleemidega (vaegkuulmine, tinnitus, kurtus) (kaasnevad sümptomid: pearinglus, meniere tõbi. jms.) seonduvaid inimesi, kuid meil on suur rõõm vastu võtta liikmeteks kõiki soovijaid üle Eesti ja miks mitte ka välismaalt nn. “toetajaliikmeteks” kes soovivad Meie ühingule nõu ja jõuga abiks olla. “Toetajaliikmeteks” saamiseks ei pea Teil olema kuulmisega seonduvaid probleeme nii võite ühingusse kaasata ka oma pereliikmeid, kellel kuulmisega pole muret, küll aga saaksid nad info kuidas oma kuulmist müra eest kaitsta, mis on tänapäeval üsna suureks probleemiks kujunenud.

Toetajaliikmetele laienevad samasugused põhikirja järgsed õigused ja kohustused kui tavaliikmetele.

Võrumaa Vaegkuuljate Ühing moodustati 1. märtsil 2001. a.

Arstide andmetel esineb kuulmisprobleem 15–20 protsendil elanikkonnast, seega võib ainuüksi Võru linnas elada 1800-2400 kuulmispuudega inimest ja Võrumaal kokku seega 5000-6000 kuulmispuudega inimest.

Võrumaa omavalitsused alates 01.01.2018

KUULUMINE ÜHINGUSSE VÕIMALDAB:

 • Saada vajalikku informatsiooni kuulmispuudest ja võimalustest, kuidas vähendada kuulmisvaegusega, tinnitusega kaasnevaid probleeme;
 • Ühingu liikmetele harrastustegevuse korraldamine vastavalt nende soovile Võrumaa PIK tegevusringides, väljasõitudel jms.
 • Koostöö tegemine teiste puutega inimeste ühenduste ja organisatsioonidega.
 • Iga 1-2 kuu tagant temaatiliste kohtumiste läbiviimine liikmete poolt soovitud teemadel (loengud, info, õppeprogrammid, võistlused jms.)
 • Saada teavet abivahenditest ja rehabilitatsioonist;
 • Saada infot sotsiaalabi ja teenuste kohta;
 • Mõjutada kuulmispuudega puudutavaid seadusandlikke otsuseid;
 • Muutuda ühiskondlikult aktiivseks ja oma eluga paremini toimetulevaks;
 • Saada soodushinnaga kuuldeaparaadi patareisid, kuuldeaparaatide ja abivahendite remondi organiseerimist.
 • Saada tasuta infolehte AURIS paberkandjal või digitaalformaadis vaata: MEIE AURIS
 • Liituda TELIA, TELE2, ELISA soodushinnaga mobiilipakettidega. Võib teada anda enda soovist emailile: vaegkuulja@gmail.com
 • Osaleda vaegkuuljate klubi suve ja talvepäevades soodushinnaga.
 • Ühingu poolt tehtud koostöölepete soodustused: Vaata soodustused.

ÜHINGU LIIKME KOHUSTUSED:

 • Ühingu liige peab maksma liikmemaksu. (1 kord aastas) Kui 2 aastat järjest liikmemaks maksmata arvatakse liige ühingust välja.
 • Liige peab järgima ühingu põhikirja.
 • Aitama edendada ühingu tegevust, olla aktiivne, osaleda üritustel, aidata kaasliikmeid, kaasata teisi kuulmisprobleemidega inimesi, ning aidata ürituste korraldamisel jms.
 • Osalema vähemalt üldkoosolekutes. (1 kord aastas)

MIKS JA KUIDAS ÜHINEDA VÕRUMAA VAEGKUULJATE ÜHINGUGA?

 • Tunned, et vajad nõu kuna sul on kuulmisprobleemid, tinnitus, menieretõbi jms. sul on mure kuid ei tea kelle käest küsida, meil on koostöö erinevate spetsialistidega kellega saab kuulmisalase teemaga seonduvates küsimustes konsultatsiooni.
 • Soovid suhelda, teiste endasugustega, kes tunnevad kuulmislangusega kaasnevaid probleeme palju paremini kui tavainimesed.
 • Tunned lihtsalt, et vajad seltskonda, kus tunda ennast vabalt kus keegi ei suhtu sinusse eelarvamusega ega pea sind kuulmisprobleemide pärast rumalaks jne.
 • Soovid osaleda erinevatest ühingu korraldatavates kuulmisteemalistes teabepäevadel, üritustel ja väljasõitudel.
 • Soovid kaasa aidata kuulmispuudega inimeste elukvaliteedi parandamiseks.

ÜHINGUSSE ASTUMISEKS ON TEIL 3 VÕIMALUST:

 1. Tulge osalema mõnele üritusele ja täitke avaldus kohapeal, üritusi näete jooksvalt esilehel.
 2. Ühingusse astumiseks on vaja täita LIIKMEKSSAAMISE-AVALDUS-09.2017 ja palume tuua see tööpäevadel: 10-14:00-ni: Võru, Lembitu tn. 2, II korrus, (sissepääs Tartu tn. poolsest küljest) Võrumaa Puuetega Inimeste Koda või anda mõne juhatuse liikme kätte vaata juhatus.
 3. Täidate eeloleva blanketi digitaalselt ja allkirjastate ID-kaardiga ja edastate selle emailile vaegkuuljad@gmail.com ja jääge vastust ootama.

Olete rõõmuga oodatud ! Ära jää oma muredega üksi, aita ennast aidada !

Võrumaa Vaegkuuljate Ühingus oli liikmeid seisuga 1. jaanuar 2018. a. 70 liiget, neist Võru linnast 34, liikmete arv on aastast aastasse tasapisi kasvanud.

LIIKMEMAKS:

Vaata: http://vaegkuuljad.kuusit.ee/uhingust/liikmemaks/

NB: Juhatuse liikmed ega esimees palka ei saa, kõik toimub vabatahtliku alusel, omast vabast ajast, mida kipub nappima. Ühing ei ole ainult esimehele ega ka ainult juhatuse liikmetele, vaid kõigile ühingu liikmetele, seetõttu on iga ühingu liikme panus-kaasabi ühingu parema toimimise nimel väga tähtis! Julget peale hakkamist heade ideede genereerimisel!

Mõistva suhtumise, hea koostöö ja Võrumaa Vaegkuuljate parema elukvaliteedi nimel.
Ühingu juhatus.

ÜHINGU JUHATUSE LIIKMETE VABATAHTLIKUD TEGEVUSED

 • Igal aastal HMN toetuste avalduste täitmine, ürituste eelarve loomine, ürituste planeerimine, arvannete esitamine 19-ks jaanuariks.
 • Igal aastal Võru LV tegevustoetuste avalduste täitmine, ürituste eelarve loomine,  ürituste planeerimine, aruannete esitamine 15-ks jaanuariks.
 • Muude projektide kirjutamine, taotlemine, nende allkirjastamine ID-kaardiga, hilisem aruannete loomine määratud tähtajaks.
 • Sponsorite, rahastuste leidmine, mitte projektieelarvetesse mahtuvate summade leidmised.
 • Pangatehingute teostamine, kassaraha kandmine arvele, kontoväljavõtete printimine raamatupidamise kaustadesse.
 • Liikmemaksude kogumine, omaosaluste kogumine, sularahas sissetulekute kassa arvestuste pidamine.
 • Raamatupidamise korraldamine, arvete välja printimine, kokku kogumine kaustadesse, majandusaastaaruande vastuvõtmine, esitamine ettevõtlusportaali ja juhatuse liikmete poolt allkirjastamine.
 • Projekti ürituste realiseerimine, kokkuleppimine lektoritega, inimestele teavituste saatmine-helistamine, ürituste ajakirjanduses levitamine, kodulehel levitamine, sotsiaalmeedias levitamine.
 • Kodulehel, sotsiaalmeedias, ajakirjanduses, ürituste ja vajaliku kuulmisalase teabe kogumine, suhtlemine ametidtega, info avaldamine.
 • Muude projektiväliste ürituste realiseerimine, kokkuleppimine lektoritega või ise teema ja info leidmine, inimestele teavituste saatmine-helistamine, ürituste ajakirjanduses levitamine, kodulehel levitamine, sotsiaalmeedias levitamine.
 • Väljasõitude korraldamine, transpordi leidmine vastavalt eelarvele, transpordi broneerimine, sihtkohtadega sobiva aja kokkuleppimine, saabunud arvete tasumine, hilisem aruandlus.
 • Ettevõtlusportaalis vajalike toimingute tegemine, uute juhatuse liikmete sissekandmine registrisse iga 2 aasta tagant,  ühingu liikmete poolt allkirjastamine, riigilõivu tasumine, vajalike paberite postiga saatmine registrisse, saadud dokumendite arhiveerimine.
 • Jooksvate kuulmisalaste küsimuste lahendamine üritustel ja väljaspool üritusi otsakud, patareid, kuulmisabivahendite hankimine, kokku leppimine koostööparneritega.
 • Ürituste jäädvustamine, pildis, videos, kirjas, hilisem avaldamine.
 • Saabunud emailidele, kõnedele, SMS-le vastamine.
 • Soodustuste leidmine liikmekaardile, igal aastal kokkulepete uuendamine, uute liikmekaartide tellimine aegumisel, dokumentatsiooni arhiveerimine.
 • Üldkoosolekute protokollimine, juhatuse koosolekute protokollimine väljatükk ja allkirjastamine, arhiveerimine kasuta.
 • Silmusvõimendi süsteemi kaasa tarimine ja tööks seadmine ja häälestamine, teabepäevade tarbeks.
 • Projektori hankimine ka tööks seadistamine ja häälestamine koos sülearvutiga teabepäevade tarbeks.
 • Tagasiside küsitluste koostamine, analüüs, teabe kasutamine tulevateks üritusteks.
 • Vajadusel suupistete, kohvi või tee hankimine, keetmine või muu joodava pakumine teabepäevade.

EESTI VAEGKUULJATE LIIDU LIIKMESOGRANISATSIOONIDE LIIKMEKAART

Kõigil liikmetel on võimalik tellida omale EVL liikmesorganisatsiiooniliikmekaart millega saate üle Eesti erinevaid soodustusi. Vaata soodustused.

LIIKMEKAARDI VÄLJASTUSE/KASUTUSE TINGIMUSED:

§1. Kaardi saamiseks peab olema ühingu liige ja liikmemaks peab olema tasutud.
§2. Kaardi eest tuleb tasuda 2€ trükkimiskulu. (Edastame summa EVL-le) Samuti saate tellida kaardi otse Eesti Vaegkuuljate Liidu käest, seljuhul lisandub kaardi maksumusele ka postikulu. Täpsem info: http://vaegkuuljad.ee/liidust/liikmekaart/
§3. Liikmekaardi tellimiseks edastatakse tellimus juhatuse liikmele.
§4. Kaardi kehtivusaeg on 3 aastat peale kehtivuse või liikmemaksu tasumata jätmist soodustused ei kehti!

LIIKMEKAARDI TELLIMINE

Meile saate jätta ka oma sõnumi ja kontaktandmed, allolevatesse väljadesse, võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel.